Hlavní strana >> Články >> Historické přednášky v rámci Dnů italské kultury

Historické přednášky v rámci Dnů italské kultury

V úterý 10. dubna jsme pro vás v malé galerii vlastivědného muzea připravily dvě zajímavé přednášky z historie.

V 17 hodin začne přednáška pana Lubora Kunce, předsedy Českomoravské společnosti pro poštovní historii, s názvem Rakousko-uherská polní pošta na Sočské frontě a v Benátsku 1915-18.

Následovat bude přednáška Letci ze Slánska na Italské frontě 1915-1918, v podání pana Michala Plavce z Národního technického muzea v Praze.

Úterý 10. dubna 2018 od 17 hodin v malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném

Vstup na obě přednášky je zdarma.

V úterý 10. dubna jsme pro vás v malé galerii vlastivědného muzea připravily dvě zajímavé přednášky z historie.

V 17 hodin začne přednáška pana Lubora Kunce, předsedy Českomoravské společnosti pro poštovní historii, s názvem Rakousko-uherská polní pošta na Sočské frontě a v Benátsku 1915-18.

Přednáška L. Kunce se bude zabývat polní poštou Rakousko-uherské armády fungující na tzv. Sočské frontě v létech 1915-1918. Sočská fronta se nacházela na hranici mezi Italii a dnešním Slovinskem a bojů na ni se zúčastnila na rakousko-uherské straně i řada vojáků českého původu. Boje na této frontě vyvrcholily v roce 1917 proražením italských pozic v bitvě u Kaporeta následované okupací části Benátska rakouskými vojsky. Toto vítězství mělo ale jen krátké trvání, již v říjnu 1918 naopak Italská armáda vytlačila rakousko-uherské oddíly zpět za hranice a naopak sama začala dobývat území monarchie. Autor ve své přednášce představí řadu výjimečných poštovních dokumentů dokladujících pohnutou historii této fronty v době Velké války.


Následovat bude přednáška Letci ze Slánska na Italské frontě 1915-1918, v podání pana Michala Plavce z Národního technického muzea v Praze.


V rakousko-uherském letectvu sloužila přibližně jedna třetina pilotů a pozorovatelů ze zemí Koruny české, čtvrtina byla německé národnosti a kolem 8 % české národnosti. Ze Slánska známe jménem několik z nich, kteří sloužili také na italské frontě. Bratři Max a Karl Hessovi se narodili ve Slaném, průkopník české a československé vzduchoplavby pilot Rudolf Polanecký v Blahoticích a pilot Karel Janda ve Cvrčovicích. Za světové války měl ve Zlonicích domovskou příslušnost pozorovatel Valdemar (později se přejmenoval na Vladimír) Braun a ve stejné městysu dožil svůj život rakousko-uherský pilot a později československý meziválečný zkušební a testovací pilot Alois Ježek. Výčet těchto jmen nemusí být konečný, do tohoto počtu také nejsou započítáni mechanici a pozemní personál rakousko-uherského letectva. Po podepsání brest-litevského míru sloužila převážná většina rakousko-uherských letců na italské frontě. Pouze nepočetné letecké setniny zůstaly v Rusku a v Albánii. Ze všech pilotů a pozorovatelů, které jsme zmínili, zahynul na italské frontě pouze Karl Hesse v květnu 1918. Ostatní přežili a vrátili se do nově vzniklého Československa. Pouze bratři Hessové se hlásili k německé národnosti, ostatní byli Češi.Úterý 10. dubna 2018 od 17 hodin v malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném


Vstup na obě přednášky je zdarma.

 


Diskuze

Diskuze k článku není povolena.
Autor: info
Vloženo: 10.04.2018
Stavební Chemie Slaný a.s.
Bateria Slaný CZ, s.r.o.
Uni Credit Bank